Alt om reisen


Norsk
Change

Gode råd for reisen


Som flypassasjer har du både rettigheter og ansvar, og det samme gjelder for flyselskapet du velger å reise med.  I våre Generelle Vilkår for Befordring  (SAS’ General Conditions of Carriage) finner du en beskrivelse av rettigheter og plikter knyttet til flyreisen. Klikk her for våre befordringsvilkår.


For å gjøre det enklest mulig for deg som passasjer å forholde deg til våre befordringsvilkår har vi hentet ut noen "gode råd for reisen".  Vi håper disse rådene kan være til hjelp og informasjon når du skal reise med fly.


1
. En billett eller en reisekvittering er bekreftelsen på at det er inngått en reiseavtale mellom flyselskapet og den som står oppført i billetten eller reisekvitteringen.

2. Du kan overdra billetten din til en annen person. Vi må imidlertid få beskjed om ønsket endring minimum 24 timer før avreise, og du må betale et administrasjonsgebyr for endringen. Siden mange flyselskaper ikke gir deg denne muligheten, kan vi kun garantere dette for våre egne flyginger.   

3. Husk alltid å ta med deg gyldig legitimasjon når du skal reise med fly.  Du er selv ansvarlig for å fremskaffe alle nødvendige reisedokumenter, inkludert pass og visum. SAS er som flyselskap uten ansvar for de følger det måtte få for deg dersom du ikke har  reisedokumentene dine i orden.  Se også artikkel 13 i våre befordringsvilkår.

4. Når du bestiller en flyreise med oss har du anledning til å ombestemme deg innen 24 timer etter bestillingen er foretatt. Dersom du allerede har betalt for reisen når du ombestemmer deg, får du pengene tilbake. Dersom bestillingen foretas senere enn 24 timer før avreise, tillater vi kun avbestilling og tilbakebetaling dersom du kontakter oss på telefon 05400 senest 12 timer før avtalt avreisetidspunkt.  

Dersom du har gjort en åpenbar feil i forbindelse med bestilling av flybillett med oss på våre internettsider, gir vi deg anledning til å rette opp feilen innen 24 timer fra feilen ble gjort. I tilfelle feilen gjelder en reise som skal starte om mindre enn 24 timer må du informere oss umiddelbart på tlf. 05400. 

5. Du bør alltid velge en billettype som passer til dine behov for den planlagte reisen.  Enkelte billetter selges til redusert pris med vilkår som gjør at billetten ikke kan endres eller refunderes. Vi anbefaler deg derfor å ha en avbestillingsforsikring som dekker deg økonomisk hvis noe oppstår og du blir forhindret fra å reise.  Se også artikkel 3.1.3 i våre befordringsvilkår.

6. Reiser med mellomlanding og flybytte kan i noen tilfeller få en lavere pris ved å dele opp bestillingen i flere deler.  Vær imidlertid oppmerksom på at oppdelt bestilling kan medføre visse ulemper dersom det oppstår forsinkelser.  Du finner mer informasjon om dette på sas.no under Hjelp og Kontakt, ”Gjennomgående og oppdelte bestillinger”. (Klikk her for ”Gjennomgående og oppdelte bestillinger”).

7. Innsjekkfristene varierer fra flyplass til flyplass. Vi vil informere deg om innsjekkfristen for din første flyging med oss. For alle videre flyginger som inngår i reiseruten din må du selv innhente opplysninger om innsjekkfrister. Det er ditt ansvar å sikre at innsjekkprosessen er gjennomført senest innen den gitte tidsfristen, så ta høyde for at det kan være kø på travle tider av døgnet.  Se også artikkel 6.1.1 i våre befordringsvilkår.

8. Du skal være klar for ombordstigning innen det tidspunktet som står på bestillingsbekreftelsen du får av oss, se artikkel 6.1.3.

9. Vi forbeholder oss retten til å kansellere din plassbestilling dersom du ikke har møtt fram til ombordstigning i tide, se artikkel 6.1.4.

10. SAS kan, etter utøvelse av rimelig skjønn, avvise å frakte deg eller din bagasje dersom du ikke forholder deg til våre retningslinjer og lovgivning for øvrig.  Vi viser her til artikkel 7 i våre befordringsvilkår.

11. Vi ønsker å gi barn som reiser alene en god og trygg reise med oss.  Vi kan derfor ikke ta med oss barn som reiser alene, dersom det inntil flyavgangen hersker tvil om det er mulig å lande på ankomstflyplassen på grunn av dårlig vær, eller grunnet andre ekstraordinære forhold. Når du har avlevert et barn som skal reise alene skal du alltid vente på flyplassen til flyet har tatt av.

12. Du må betale tilleggsavgift for bagasje som overstiger den fastsatte vekten for fribagasje.  Vær oppmerksom på at vi kan nekte å sende bagasje som ikke er forsvarlig pakket, som inneholder forbudte gjenstander, eller som har andre feil og mangler. Sjekk på forhånd dersom du er usikker, så unngår du problemer ved innsjekk. Se også artikkel 8.3 i våre befordringsvilkår.

13. Du har bare anledning til å ta med ett kolli håndbagasje ombord. Dette påbudet er gitt for at du skal få en mer behagelig reise, samt forhindre at andre passasjerer blir skadet av din bagasje; hattehyllene er ment for yttertøy samt gjenstander som verken er spesielt tunge eller tar mye plass.  Se også artikkel 8.7.1 i våre befordringsvilkår.

14. Det er meget begrenset adgang til å ta med flytende væsker gjennom sikkerhetskontrollen, maksimalt en desiliter per beholder i håndbagasjen (EU sikkerhetsregler).  Beholder(e) må pakkes i gjennomsiktig plastpose.

15. Flyselskapet har et såkalt objektivt ansvar for skade på innsjekket bagasje. For  håndbagasje hefter flyselskapet imidlertid kun for skade dersom flyselskapet direkte kan lastes for hendelsen. Dette fordi håndbagasjen er i din varetekt, og du skal selv ha kontroll over håndbagasjen under flyreisen. Se også artikkel 15.2.1 i våre befordringsvilkår.

16. Rutetidene gitt i forbindelse med din bestilling kan endre seg fra den dato bestillingen foretas til avreisedatoen.  Vi vil imidlertid gjøre vårt ytterste for at du får informasjon om eventuelle endringer i god tid før avreise. Det er derfor viktig at du gir oss korrekt kontaktinformasjon i forbindelse med bestillingen din.  Se også artikkel 9.1 i våre befordringsvilkår.

17. Dersom du under en reise med oss berøres av såkalt Denied Boarding (nektet ombordstigning på grunn av overbooking), langvarig forsinkelse eller kansellering, ber vi deg ta kontakt med våre representanter på flyplassene. Du har krav på å få utlevert en skriftlig redegjørelse vedrørende dine rettigheter som passasjer i slike situasjoner, og vi vil gi deg den kompensasjon og bistand som du som passasjer har krav på i henhold til EU Forordning 261/2004.

18.  Når det gjelder vårt ansvar for skade og forsinkelser på både personer og bagasje, anbefaler vi at du leser artiklene 9 og 15 i våre befordringsvilkår.  Du kan også kontakte vår kundeserviceavdeling (Customer Relations) dersom du har ytterligere spørsmål.


Har du ros eller ris?  Send dine kommentarer via sas.no/kontakt eller til SAS Scandinavian Airlines System, Customer Relations, Postboks 144, 2061 Gardermoen


Vi ønsker deg en god reise med oss!  Og velkommen tilbake!

 

Scandinavian Airlines © 2016

| Vilkår | Kontakt | Site Map | Presse | For reiseagenter | Bruk av cookies | Nyhetsbrev | SAS Group