Om SAS


Norsk
Change
Home /

SAS er blitt miljøsertifisert

SAS har som det eneste flyselskap i verden blitt miljøsertifisert med de to internasjonalt anerkjente miljøsertifikater ISO 14001 og EMAS. Sertifiseringen er utført av Bureau Veritas. Den omfatter hele SAS-konsernet og dekker alt fra det flyoperative til det administrative.

Kort om ISO14001:

ISO er et internasjonalt standardiseringsorgan. Formålet med ISO 14001-standarden er å kartlegge og redusere virksomhetens påvirkning på miljøet og sikre at det er et effektivt ledelsessystem, som også omfatter virksomhetens miljøarbeid.

Kort om EMAS:

EMAS inngår i EU-kommisjonens miljøhandlingsplan. I tillegg til kravene i ISO14001, krever EMAS også at medarbeiderne involveres i miljøarbeidet og at man publiserer de mest vesentlige miljøaspekter og virksomhetens prestasjoner på miljøområdet

 Les mer om EMAS
For flere detaljer om arbeidet i SAS med miljø, bærekraft og samfunnsansvar (CSR), se denne nettsiden. Sidene er på engelsk.

Ønsker du mer informasjon om luftfart og miljø?
Les mer på www.enviro.aero (engelsk)

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om SAS bærekraftighet send en e-post
til Helge A. Hafstad miljøsjef SAS i Norge.

 

Scandinavian Airlines © 2014

| Reisevilkår | Hjelp & kontakt | Site Map | Om SAS | For reiseagenter | Bruk av cookies | Nyhetsbrev