EuroBonus


Norsk
Change

EuroBonus tilbake innenlands i Norge?

Konkurransetilsynets anbefaling angående fordelsprogrammer i luftfarten i Norge

EuroBonus delvis tilbake i Norge?

Les den fullstendige pressemeldingen fra SAS her

SAS er svært fornøyde med at totalforbudet endelig oppheves, og ser frem mot Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartementes endelige beslutning. Oppheves forbudet (delvis) betyr det at svært mange norske innenriks flypassasjerer  igjen kan dra full nytte av de produktfordeler som øvrige EuroBonus-medlemmer i resten  av verden. 
SAS har lenge ment at grunnlaget for forbudet mot fordelsprogrammer ikke er til stede i dagens flymarked i Norge. I dag er markedet preget av  sterk konkurranse mellom likeverdige  selskaper med ulike ulike forretningsmodeller. Dette var ikke tilfelle da  forbudet ble innført i 2002. SAS ønsker at fordelsprogrammet skal gjelde i hele landet – for alle! Vi er derfor overrasket over at forbudet kun oppheves for rutestrekningene mellom Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger og Oslo-Trondheim. SAS ønsker ikke å forskjellsbehandle reisende til/fra de andre distriktene, og finner det derfor bemerkelsesverdig at resten av landet ikke skal få ta del i de samme produktfordelene.

 

Når kommer (eventuelt) EuroBonus til igjen å gi opptjening innenlands i Norge?

Anbefalingen skal først til behandling i departementet (FAD). 

Vil et bonusprogram føre til lojale kunder som stenger konkurrentene ute på de øvrige flyrutene, som Konkurransetilsynet mener fort kan bli ulønnsomme?

SAS mener at overkapasitet på marginale ruter er en langt større trussel for økonomien på disse rutene, hvilket direkte påvirker konkurransen og det generelle fly- og rutetilbudet i distriktene.
Å nekte de reisende ulike elementer av service som ligger i fordelsprogrammet blir ganske misforstått hvis formålet er å ta vare på de reisendes interesser. Service-elementer kan være ekstra bagasje, tilgang til Fasttrack, økt bekvemmelighet og mer effektive reiser.
Norwegian har et fordelsprogram med en modell som gjør at de unngår det gjeldende forbudet i Norge, hvilket i praksis betyr at det kun er SAS sitt EuroBonus-program som rammes av dette forbudet.

Hvorfor er EuroBonus så viktig for SAS?

SAS som er et fullserviceselskap ønsker å konkurrere med hele sin forretningsmodell, på lik linje med at lavserviceselskapene får konkurrere med sin.
Det tas ikke hensyn til at EuroBonus er et sentralt verktøy for SAS i sin produktdifferensiering og bidrar til en effektiv kundekommunikasjon som er essensielt for et fullserviceselskap som SAS.
SAS opplever imidlertid at myndighetene lenge ensidig har favorisert lavservicemodellen som har et rent prisfokus, og som har ført til (skjulte) gebyrer for tilleggstjenester.
EU ser nå på lavprisselskapenes gebyrjungel, og mener at denne fører forbrukerne bak lyset (artikkel på www.check-in.dk)

Hvorfor mener SAS at forbudet burde vært helt opphevet?

Myndighetenes egne studier har ikke klart å dokumentere de negative effektene som forbudet var ment å skulle hindre. Ekspertene Steen og Sørgard har gjennomført detaljerte økonomiske studier rundt effektene av EuroBonus.
Konkurransetilsynet har hentet inn store mengder data fra SAS og Norwegian som har blitt grundig analysert og kvalitetstestet av forskerne. Tilsynet har også gjort egne undersøkelser for å fremskaffe egne data. Ingen av studiene har funnet effekter som tilsier et fortsatt forbud.
Derfor er det fra SAS sitt synspunkt uforståelig at Konkurransetilsynet fremdeles vil ha forbud på de fleste ruter.

Fører innføringen av bonusprogram til dyrere billetter?

Nei. Dette er en påstand uten dekning. For SAS sin del så er selve programmet allerede etablert, og man skal merke seg at den samme prisutviklingen som vi har sett her i Norge under forbudet, også har skjedd i andre markeder hvor det ikke eksisterer forbud.
EuroBonus er et meget kostnadseffektivt verktøy for kommunikasjon og salg for SAS.

Er det vanskelig for en tredje aktør å komme inn på det norske markedet på grunn av EuroBonus?

Det er mange aktører som er inne i det norske markedet allerede og flyr nordmenn ut av Norge fra en rekke flyplasser. Disse selskapene gir bonuspoeng fra første meter, hvilket viser hvor diskriminerende dette forbudet er mot SAS, som med sin rutestruktur sikrer høyt antall frekvenser innenlands i kombinasjon med Star Alliance-nettverket internasjonalt.
Når det gjelder innenlands flygninger så er det de lave prisene som i første rekke eventuelt holder andre selskaper borte. Konkurransen er allerede meget tøff i Norge.

Når EuroBonus-poeng igjen blir tillatt i Norge på disse strekningene, vil da eksisterende opptjeningstabell for Sverige og Danmark også bli gjeldende for Norge?

På disse rutestrekningene vil vi få en lik situasjon i Norge som i de øvrige landene i Skandinavia. Da er det naturlig å se på en harmonisering av opptjeningsnivåene i alle landene. Dette vil vi se på i løpet av kort tid.

Er dette en gavepakke til SAS som vil svekke konkurrentene?

Dette er en gavepakke til de flypassasjerer i Norge som nå får samme servicetilbud som flypassasjerer i resten av verden. Forbudet har vært det eneste av sitt slag.
SAS mener at forbudet har ført til ensidig favorisering av lavserviceselskapenes forretningsmodell. For oss er det naturlig nok svært viktig å kunne konkurrere ut i fra hele vår fullservicemodell. Lavserviceselskapene er ikke i samme grad opptatt av service, men har tilsynelatende lave priser, men med gebyrer for tilleggstjenester på toppen.

Hvis konkurrenter, for eksempel Norwegian, innfører bonusordning også for sine kunder; hvordan vil SAS agere da?

Konkurranse på kvalitetsdimensjonen er jo det vi ønsker. SAS er generelt positivt til fordelsprogrammer, som er en viktig del av tjenestetilbudet til fullservice flyselskaper.
Hva for eksempel Norwegian gjør i forhold til dette må de selv bestemme, men de har allerede en form av fordelsprogram som er tilpasset bonusforbudet i Norge. 

Noen mener at kombinasjonen SAS/Widerøe fører til at passasjerene ikke velger andre selskaper?

Vi i SAS har merket oss at forskernes studie bekrefter at EuroBonus ikke har de innlåsingseffektene som er selve begrunnelsen for forbudet.
Fra lenge før bonusforbudet kom i 2002 så har det ikke vært lov med bonus på statssubsidierte ruter som Widerøe flyr mange av i nord.
SAS tar hånd m passasjerene gjennom hele sitt nettverk, og reisende i kombinasjon med Widerøes ruter blir sjekket igjennom og ivaretatt ved alle flybytter og er sikret å komme frem til bestemmelsesstedet, også om et av flyene forsinkes.
Konkurrenter har hatt full mulighet til å inngå avtaler med Widerøe om gjennomgående trafikk.
Å bruke forbudet mot bonusopptjening som argument for å svekke SAS og Widerøe sin servicestandard er noe reisende i distriktene bør reagere på. 

Forskerne har påpekt at det kan finnes et prinsipal-agent problem ved bestilling av flyreiser - at bedriften betaler for noe den ansatte får en fordel av, som innebærer at den ansatte ikke vil velge det som er optimalt for bedriften.

Forskerne slår i dag fast at det er mindre mulighet for innlåsing på dette området enn hva det har vært tidligere grunnet bedrifters innkjøpspolicyer, og at muligheten for gode kontrollmuligheter er tilstede. De sier også at det ikke vil være urimelig å tro at bedriftene ville innført kontrollrutiner ved en opphevelse av forbudet.
Et annet perspektiv vi ønsker å trekke inn i denne sammenheng er at mange bedrifter ønsker å gi sine ansatte fordeler som eksempelvis prioritert innsjekking og adgang til lounge for å gjøre reisen mest mulig effektiv. Bedriften og den reisende og har sammenfallende interesse i dette.

Er det tilgang for bedrifters ansatte å ta ut bonuspoengene i flyreiser privat? Får dette skattemessige konsekvenser for de ansatte?

Det er opp til bedriftene selv å beslutte om og hvordan de ansatte kan benytte bonusfordelene.
Dersom medarbeiderne tar ut bonusfordeler i form av reiser er det de generelle skattereglene som gjelder, det vil si at den enkelte plikter å oppgi eventuelle skattbare fordeler til myndighetene.

 

EuroBonus 20-årsjubileum Bli medlem i EuroBonus og få 500 poeng med en gang


 

Bookmark and Share

 

Scandinavian Airlines © 2016

| Vilkår | Kontakt | Site Map | Presse | For reiseagenter | Bruk av cookies | Nyhetsbrev | SAS Group